logo-przedszkola

ZDROWIE I DOBRA FORMA
Nasze Kochane Przedszkole to miejsce „prozdrowotne”. Staramy się aby pobyt dziecka w przedszkolu przynosił mu jak najwięcej korzyści nie tylko edukacyjnych ale także zdrowotnych.ZDROWIE I DOBRA FORMA TO KLUCZ DO SZYBKIEGO ROZWOJU DZIECKA
Dlatego też w naszym „Kochanym Przedszkolu” dbamy o zapewnienie podstawowych i jednocześnie najważniejszych czynników, mających wpływ na dobrą kondycję psycho-fizyczną ludzi w każdym wieku.


Wspomniane wyżej warunki, jakie zapewniamy w naszym przedszkolu, niestety są dziś dla wielu dzieci mieszkających w Krakowie niedostępnym luksusem.