logo-przedszkola

ZAJĘCIA PRZYRODNICZEłąka"

 • Czy marchewka rośnie na drzewach?
 • Dlaczego jabłka czasem spadają z nieba :) a czasem kupuje się je w sklepie?
 • Skąd biorą się drzewa, kwiaty i miodek i ....?

Odpowiedź na te oraz 1000 innych pilnych pytań dotyczących otaczającej nas przyrody znajdziemy wspólnie w naszym pięknym zielonym ogrodzie podczas zajęć przyrodniczych „Zielono mi”.

Dlaczego zajęcia przyrodnicze?

Kraków jest pięknym, dynamicznie rozwijającym się miastem. Rozwój oznacza jednak wciąż więcej betonu i asfaltu. W naszym otoczeniu przybywa domów, bloków, ludzi i oczywiście samochodów. Osiedlowe place zabaw cieszące się „wysoką frekwencją” dzieci, dużo hałasu, „szybkie życie” zgodne z napiętym


 • Gdzie i kiedy mamy czas na spokojną obserwację i fascynację otaczającą nas przyrodą?
 • Co to jest przyroda?
 • Skąd ona się bierze i czy jest nam w ogóle potrzebna?

Uwzględnione w programie przedszkolnym zajęcia przyrodnicze „Zielono mi” umożliwią dzieciom zdobycie wiedzy na temat otaczającego nas środowiska naturalnego a także staną się pretekstem do pełnej twórczego myślenia wspaniałej zabawy i wypoczynku w zacisznym, pięknym ogrodzie. Systematyczna „praca” w ogrodzie umożliwi dzieciom obserwację oraz zrozumienie faktu, że rośliny i zwierzęta mimo swojej odmienności i różnic w wyglądzie posiadają wiele wspólnych cech i podlegają tym samym prawom co człowiek – rosną, rozwijają się, rozmnażają, chcą żyć a niektóre z nich tak jak i my chcą być szczęśliwe! :o)


łąka"

łąka"

Stworzenie dzieciom możliwości obcowania z przyrodą przyczyni się do ich wszechstronnego rozwoju a w szczególności do:

 • zdobycia wiedzy o przyrodzie (otaczającym nas świecie roślin i zwierząt),
 • utrzymania dobrej formy fizycznej (ruch i obcowanie z naturą)
 • rozwijania kreatywnego/twórczego myślenia

Cele szczegółowe zajęć „Zielono mi”:

 • zdobywanie wiedzy na temat świata roślin,
 • odkrywanie wzajemnych zależności pomiędzy światem roślin a człowiekiem,
 • obserwacja zjawisk występujących w przyrodzie,
 • jak najczęstsze przebywanie „w ruchu na świeżym powietrzu”
 • budowanie/ utrwalanie więzi rozwijanie potrzeby obcowania z przyrodą
 • rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgnacji i ochrony roślin,
 • budzenie fascynacji otaczającą nas przyrodą
 • rozwijanie zdolności artystycznych przy wykorzystaniu „darów natury”.