logo-przedszkola

RYTMIKA


Dlaczego taniec z elementami rytmiki?

Ponieważ nutki są dobre na wszystkie smutki :)

Rytmika wpływa na rozwój zdolności intelektualnych: ćwiczy i rozwija umiejętność koncentracji uwagi, przyczynia się do rozwoju spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy, pamięci.

Odpowiednio skomponowane dźwięki, pomagają obudzić skupione w każdym z nas niezwykłe możliwości, talenty i zdolności.

Podczas zajęć... wykorzystujemy muzykę, dźwięk i taniec jako „narzędzia” wzbudzające w dzieciach otwartość, radość oraz chęć spontanicznego poznawania siebie i rozwoju swojego wewnętrznego potencjału.

Poprzez rozmaite środki dydaktyczno - muzyczne, takie jak: fonetyczno - rytmiczna mowa, swobodny i uporządkowany rytm, ruch, melodię
mowy i śpiewu oraz ręczne instrumenty muzyczne staramy się stymulować wszystkie zmysły naszych artystów.

Wykorzystując różnorodne gatunki muzyki, ćwiczenia rytmiczne i umuzykalniające, zabawy taneczno – ruchowe oraz dopasowane do możliwości i umiejętności
małych artystów układy choreograficzne, dajemy dzieciom szansę na:

  • Doskonałą zabawę, poczucie satysfakcji i spełnienia,
  • Stopniowe oswajanie się i poznawanie świata dźwięków i muzyki,
  • Zapoznanie z warsztatem instrumentów muzycznych (perkusyjnych i klawiszowych oraz innymi niekonwencjonalnymi źródłami dźwięku),
  • Rozwój twórczej aktywności, wyobraźni i fantazji,
  • Systematyczną pracę z ciałem i rozwój fizyczny,
  • Utrwalanie dobrych nawyków związanych z prawidłową postawą ciała,
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
  • Wzmacnianie wiary we własne zdolności i umiejętności,
  • Stopniowe oswajanie się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji (zdobyte umiejętności dzieci prezentować będą przed publicznością:).

Podczas zajęć staramy się wspólnie szukać odpowiedzi na pojawiające się ciekawe pytania:

Gdzie jest początek, a gdzie koniec dźwięku? :)

Co zrobić, żeby moje nóżki mnie słuchały i szybciej się ruszały?Nikogo nie pozostawiamy bez odpowiedzi :)