logo-przedszkola

EDUKACJA I ZABAWA
Oferta edukacyjna przedszkola zakłada realizację podstawy programowej zgodnej z wytycznymi MEN.
W oparciu o zatwierdzony program wychowania przedszkolnego doświadczona kadra pedagogiczna przygotowuje własne scenariusz zajęć wspomagających rozwój naszych wychowanków (dopasowanych do ich potrzeb i możliwości).
Głównym celem proponowanego przez nas programu edukacyjnego jest stopniowe, rzetelne przygotowywanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Zwracamy uwagę nie tylko na rozwój wiedzy i umiejętności. Staramy się przede wszystkim zadbać o rozwój osobowości, wrażliwościna potrzeby innych oraz zamiłowanie do środowiska przyrodniczego.
Kluczem do edukacji dzieci jest zabawa
Przygotowana przez nas oferta edukacyjna, oprócz podstawy programowej MEN uwzględnia również bardzo popularne, „lubiane” przez dzieci zajęcia dodatkowe:
Zależy nam na tym, aby dziecko po powrocie z przedszkola do domu mogło poświęcić czas na relaks i zabawę ze swoją kochaną rodziną (bez konieczności wyjazdu na dodatkowe zajęcia edukacyjne).