Nasze Kochane przedszkole to miejsce „prozdrowotne”. Staramy się aby pobyt dziecka w przedszkolu przynosił mu jak najwięcej korzyści nie tylko edukacyjnych ale także zdrowotnych.

ZDROWIE I DOBRA FORMA TO KLUCZ DO SZYBKIEGO ROZWOJU

DZIECKA

Dlatego też w naszym „Kochanym Przedszkolu” dbamy o zapewnienie podstawowych i jednocześnie najważniejszych czynników, mających wpływ na dobrą kondycję psycho-fizyczną ludzi w każdym wieku.

CZYSTE POWIETRZE

ZDROWA ŻYWNOŚĆ

NISKI POZIOM HAŁASU

KONTAKT Z PRZYRODĄ

Wspomniane wyżej warunki, jakie zapewniamy w naszym przedszkolu, niestety są dziś dla wielu dzieci mieszkających w Krakowie niedostępnym luksusem.