Zajęcia z Oligofrenopedagogiem mają na celu wspomaganie pełnego, harmonijnego rozwoju dzieci.

Kluczem do wyrównywania wszelkich dysfunkcji rozwojowych jest jak najwcześniejsze ich wykrycie oraz systematyczna praca. W wielu przypadkach „zabawne” lub może czasem „dziwne” zachowania dzieci są przez rodziców oceniane jako norma. Tymczasem mogą one być jasnym sygnałem dysfunkcji rozwojowych, które często utrudniają i spowalniają proces uczenia się, zdobywania wiedzy czy nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

Zadaniem Oligofrenopedagoga w naszej placówce, będzie obserwacja dzieci, specjalistyczna ocena ich postępów w rozwoju, dostosowywanie zajęć do indywidualnych potrzeb każdego z naszych podopiecznych oraz systematyczna współpraca z rodzicami dzieci o szczególnych potrzebach. Dzięki współpracy z doświadczonym Oligofrenopedagogiem nasza placówka jest w stanie zagwarantować również szczególną (indywidualną), fachową opiekę dzieciom, u których zdiagnozowane zostaną dysfunkcje rozwojowe (np. słaba koordynacja wzrokowo – ruchowa, skłonność do dysleksji, zaburzenia integracji sensorycznej i inne problemy rozwojowe nie utrudniające prowadzenia zajęć grupowych z pozostałymi dziećmi).

Fachowa diagnoza oraz indywidualna praca z dziećmi wymagającymi wsparcia przyczynią się do stopniowego wyrównywania wszelkich dysfunkcji oraz przystosowywania ich do zabawy, pracy i nauki w grupie rówieśniczej.