Duża żaba nad sadzawką napotkała żuka:)

Obok systematycznej nauki języka angielskiego przede wszystkim dbamy o naszą piękną „polszczyznę”!:) Realizowane w przedszkolu zajęcia logopedyczne „Gimnastyka dla języka” są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju mowy.
Proponowany przez nas program jest bardzo zróżnicowany. Realizowany w formie wesołych zabaw i ćwiczeń stanowi doskonałą możliwość rozwoju mowy naszych podopiecznych. Zadaniem doświadczonego logopedy będzie:

  1. przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej
  3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci , u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej

Zajęcia prowadzone są grupowo oraz (w razie potrzeby) indywidualnie.