Nutki są dobre na wszystkie smutki” 🙂

Codziennie rano wzmacniamy ciało, systematycznie pracujemy z wadami postawy a przy tym uczymy się nowych piosenek oraz gramy na instrumentach.

Rytmika wpływa na rozwój zdolności intelektualnych: ćwiczy i rozwija umiejętność koncentracji uwagi, przyczynia się do rozwoju spostrzegawczości, umiejętności porównywania, analizy i pamięci.

Wiemy, że wady postawy u dzieci i dorosłych, stanowią dziś jeden z głównych problemów społecznych. Dlatego też w oparciu o współpracę z pianistą i doświadczonym terapeutą/rehabilitantem, który dokonuje diagnozy potrzeb każdego z dzieci, przygotowaliśmy propozycję codziennych zajęć ruchowych przy akompaniamencie „żywych dźwięków”.

Poprzez rozmaite środki dydaktyczno – muzyczne, takie jak: fonetyczno – rytmiczna mowa, swobodny i uporządkowany rytm, ruch, melodię mowy, śpiewu oraz instrumentów perkusyjnych, staramy się stymulować wszystkie zmysły naszych artystów. Wykorzystując różnorodne gatunki muzyki, ćwiczenia rytmiczne i umuzykalniające, zabawy taneczno – ruchowe, dajemy dzieciom szansę na:

  • Doskonałą zabawę, poczucie satysfakcji i spełnienia,
  • Korektę wad postawy,
  • Utrwalanie dobrych nawyków związanych z prawidłową postawą ciała,
  • Stopniowe oswajanie się i poznawanie świata dźwięków i muzyki,
  • Zapoznanie z warsztatem instrumentów muzycznych (perkusyjnych i klawiszowych) oraz z innymi niekonwencjonalnymi źródłami dźwięku,
  • Rozwój twórczej aktywności, wyobraźni i fantazji,
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
  • Wzmacnianie wiary we własne zdolności i umiejętności.