„Wyginam śmiało ciało” 🙂

Odpowiednio skomponowane dźwięki, pomagają obudzić w nas niezwykłe możliwości talenty i zdolności . Podczas zajęć wykorzystujemy muzykę, dźwięk i taniec jako „narzędzia” wzbudzające w dzieciach otwartość, radość oraz chęć spontanicznego poznawania siebie i rozwoju swojego wewnętrznego potencjału.

Wykorzystując różnorodne gatunki muzyki współczesnej, zabawy taneczno – ruchowe oraz dopasowane do możliwości i umiejętności małych artystów układy choreograficzne, dajemy dzieciom szansę na: 

  • Doskonałą zabawę, poczucie satysfakcji i spełnienia,
  • Stopniowe oswajanie się i poznawanie świata dźwięku i muzyki,
  • Rozwój twórczej aktywności, wyobraźni i fantazji, 
  • Systematyczną pracę z ciałem i rozwój fizyczny,
  • Utrwalanie dobrych nawyków związanych z prawidłową postawą ciała,
  • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • Wzmacnianie wiary we własne zdolności i umiejętności,
  • Stopniowe oswajanie z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji (zdobyte umiejętności dzieci prezentować będą przed publicznością.

Podczas zajęć staramy się wspólnie szukać odpowiedzi na pojawiające się ciekawe pytania:

Co zrobić żeby moje nóżki mnie słuchały i szybciej się ruszały?

Nikogo nie pozostawiamy bez odpowiedzi:)

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanego Katrin Kargbo – tancerkę, posiadającą wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.