Oferta edukacyjna przedszkola zakłada realizację podstawy programowej zgodnej z wytycznymi MEN.
W oparciu o zatwierdzony program wychowania przedszkolnego doświadczona kadra pedagogiczna przygotowuje własne scenariusze zajęć wspomagających rozwój naszych wychowanków (dopasowanych do ich potrzeb i możliwości).
Głównym celem proponowanego przez nas programu edukacyjnego jest stopniowe, rzetelne przygotowywanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Zwracamy uwagę nie tylko na rozwój wiedzy i umiejętności.
Staramy się przede wszystkim zadbać o rozwój osobowości i psychiki naszych podopiecznych.

 

KLUCZEM DO EDUKACJI DZIECI JEST ZABAWA

Przygotowana przez nas oferta edukacyjna, oprócz podstawy programowej MEN uwzględnia również bardzo popularne, „lubiane” przez dzieci zajęcia dodatkowe.

J. ANGIELSKI

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE

KARATE Z MISTRZEM ŚWIATA

TANIEC Z ELEMENTAMI RYTMIKI

Zależy nam na tym, aby dziecko po powrocie z przedszkola do domu mogło poświęcić czas na relaks i zabawę ze swoją kochaną rodziną (bez konieczności wyjazdu na dodatkowe zajęcia edukacyjne).